28.10.2021 Nenapovedana vaja – Požar/delovna nesreča deponija Kralj

Posted by

Po predhodnem dogovoru poveljnika PGD Repnje-Dobruša z našim poveljnikom, smo bili obveščeni o požaru v Repnjah. Izvozili smo z GVC 16/15 in 6 člani posadke, nato pa še z GVC 24/50 in 3 člani. Na kraju vaje smo poslali 2 člana z IDA v napad na iskanje ponesrečenca, ostali pa smo postavili napajanje 100 metrov iz hidranta do cisterne PGD Repnje-Dobruša. Pomagali smo tudi pri oskrbi ponesrečenca in na koncu prezračili prostor.

Po končani analizi nas je lastnik prostora povabil na ogled prostorov in kratko pogostitev, člani PGD Repnje-Dobruša pa so nas nato še pogostili. Na vaji je nas je sodelovalo 10 članov.

28.10.2021 Vaja Repnje