VODSTVO

Vodstvo PGD Vodice 2023–

POVELJSTVO
David Bider Poveljnik
Jaka Štupar Namestnik poveljnika
Luka Janhar Podpoveljnik
Matevž Janhar Pom. pov. za naprave in zaščito dihal in orodjar
Damijan Jagodic Pom. pov. za prvo pomoč
Rok Jančič Pom. pov. za radijske zveze
Andraž Brank Glavni strojnik
UPRAVNI ODBOR (UO)
Urban Koglar Predsednik
Simon Jeraj Namestnik predsednika
Bogomir Novak Blagajnik
Marko Jeraj Tajnik
Lenčka Hafner Predsednica mladinske komisije
Ana Erce Zupančič Namestnica predsednice mladinske komisije
Karin Gubanc Predsednica komisije za delo s članicami 
Tinkara Janhar Namestnica predsednice komisije za delo s članicami
Franc Sodnik Komisija za veterane 
Anže Čebulj Član
Primož Erce Član
Jasmin Muhić Član
NADZORNI ODBOR (NO)
Anton Burgar Predsednik
Blaž Jeraj Namestnik predsednika
Janez Podgoršek Član
Janez Lužar Član
Vinko Skubic Član
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Julij Jeraj Predsednik
Janez Jerinc Namestnik predsednika
Anton Čebulj Član
Tija Skubic Član
Jean Luca Vrhovec Član

Vodstvo PGD Vodice 2017–2021

Urban Koglar Predsednik
POVELJSTVO
Damijan Jagodic Poveljnik
Primož Erce Namestnik poveljnika
David Bider Podpoveljnik
Matevž Janhar Pom.pov.za naprave in zaščito dihal in orodjar
Jasmin Muhić Pom.pov.za prvo pomoč
Rok Jančič Pom.pov.za radijske zveze
Jani Rožič Glavni strojnik
UPRAVNI ODBOR (UO)
Jaka štupar Namestnik predsednika
Bogomir Novak Blagajnik
Aleš Jeraj Tajnik
Lenčka Hafner Mladinska komisija
Karin Gubanc Komisija za delo s članicami 
Franc Sodnik Komisija za veterane 
Anže Čebulj
Žan Kropar
NADZORNI ODBOR (NO)
Anton Burgar Predsednik
Andraž Brank Podpredsednik
Janez Podgoršek
Andraž Jeraj
Vinko Skubic
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Julij Jeraj Predsednik
Janez Jerinc Podpredsednik
Anton Čebulj
Janez Bider

Vodstvo PGD Vodice 2013–2017

Predsednik  
Jaka Štupar
 
 Poveljstvo
 
Damijan Jagodic Poveljnik
Primož Erce Namestnik poveljnika
Jan Ješe Podpoveljnik
Matevž Janhar Pom.pov.za naprave in zaščito dihal in orodjar
Franci Stare Pom.pov.za prvo pomoč
Franc Sodnik Pom.pov.za radijske zveze
Jani Rožič Glavni strojnik
 
 Člani UO
 
David Bider Namestnik predsednika
Bogomir Novak Blagajnik 
Aleš Jeraj Tajnik
Lenčka Hafner Mladinska komisija
Neja Prosen Komisija za delo s članicami 
Julij Jeraj  
Anže Čebulj  
Neža Pirc  
 
 Člani NO
 
Anton Burgar Predsednik
Anica Brank Podpredsednica
Urban Koglar  
Janez Podgoršek  
Vinko Skubic  
 
Disciplinska komisija
 
Anton Čebulj  
Florijan Erce  
Franc Sodnik  
Julij Jeraj  
Anton Burgar