PREDSTAVITEV

Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je bilo ustanovljeno dne 1. marca 1903. Pobudnik za ustanovitev in prvi načelnik društva je bil takratnji nadučitelj v Vodicah  Julij Splašak. Ob ustanovitvi je imelo društvo 28 članov, do prevzema prve brizgalnice tvrdke R.A. Smekal iz Zagreba, ki je bilo dne 12. Julija 1903 pa že 33 mož.

Prva leta so bili večinoma odrasli vaščani, ki so želeli skupaj pomagati bližnjemu v nesreči. Naš ustanovitelj g. Julij Splašak je leta 1903 takole zapisal: posamezen človek, če je tudi močan kot Samson ne opravi veliko, kadar se pokaže rdeči petelin na krovu zbeganih stanovalcev. Zato smo se združili v jato, ki je naše gasilno društvo. In tako je naša jata v vseh teh letih zagotovo štela blizu 500 članov.

V prvih letih večinoma samo odraslih članov operativcev. Potem so se pridružile tudi članice, operativci so z leti postali veterani, po 50 letih od ustanovitve pa se je začelo delati tudi z mladino. Danes se večina članov vključi v društvo kot pionirji in mladinci, ki začnejo svoje delo v tekmovalnih desetinah. Društvo trenutno šteje 213 članov, od tega 83 pionirjev in mladincev, kar predstavlja ugodno razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami in daje upanje, da bo društvo uspešno delovalo tudi v prihodnje.
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je član gasilske zveze Vodice. Je osrednje gasilsko društvo v občini Vodice in je razvrščeno v III kategorijo.

Osnovno poslanstvo društva – pomagati sočloveku v stiski pa naj bo to v boju z ognjem, povodnjo ali katero drugo obliko nesreče od ustanovitve ostaja enako.

Prav tako se vsa leta trudimo, da so naši člani strokovno usposobljeni, ustrezno opremljeni ter vsak trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč.

Poleg tega se vsako leto udeležujemo gasilsko – športnih tekmovanj tako z najmlajšimi člani, mladino, operativnimi člani in veterani.

Na družabnem področju pa vsako leto v predpustnem času organiziramo klobasarsko tombolo, poleti pa gasilsko veselico.

Poleg tega pa sodelujemo tudi pri organizaciji ostalih prireditev v občini in Gasilski zvezi Vodice.