OPERATIVNA ENOTA

Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je razvrščeno v III. Kategorijo in je osrednja gasilska enota GZ Vodice.

Gasilske enote posamezne kategorije morajo glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

Kategorija GE             Najmanjše št.      Najmanjše št.         Najmanjše število in vrsta
prostovoljnih              poklicnih              gasilskih vozil
operativnih                 gasilcev               in opreme
gasilcev
——————————————————————————————————————————————————

GE I. kategorije                12 (15)1                   /                 GVV-1 oz. (GV-1)3 in (GVM-1)8

GE II. kategorije               23 (32)1                   /                 GVC-16/24 in GV-2 oziroma GVC-16/25 in GVM-1, (AL)4, (AC)7

GE III. Kategorije          32 (42)1                 /                 GVC-16/15, GVC-24/50, GVM-1, (AL)4, (AC)7

GE IV. kategorije              54                          (3)2               PV-1, (GVC-16/15)5, GVC-24/50, GVM-1, (AL)4, (AC)7

GE V. kategorije               56                          (7)2               PV-1, (GVC-16/15)5, GVC-24/50, GVM-1, AL, (AC)7
.                                                                  (12)2.a
GE VI. kategorije                                           (32)6              končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom

GE VII. kategorije             končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom

——————————————————————————————————————————————————