ZA OBČANE

Kaj storiti v primeru, če …
… zagori maščoba na štedilniku?

– zapremo dovod plina ali elektrike na štedilniku
– gorečo posodo pokrijemo z mokro krpo ali pokrovko
– lahko uporabimo tudi gasilnik na prah
– POMEMBNO: nikoli ne gasimo z vodo!
… zagori obleka na človeku?
– začnemo s prekrivanjem gorečih delov obleke, da ogenj zadušimo
– pri gašenju uporabimo odejo, prt, kos obleke ali podobne predmete
– gašenje začnemo od glave navzdol
– sebe lahko pogasimo z valjanjem po tleh
– v skrajnem primeru lahko gasimo z vodo
… zaznamo uhajanje plina v stanovanju?
– nemudoma odprimo okna in vrata, da naredimo prepih
– poskusimo najti vir uhajanja in ga zaprimo
– električni tok izklopimo le, če je stikalo izven obsega uhajanja
– POMEMBNO: ne prižigajmo luči oz. drugih predmetov, ki bi lahko povzročili iskro!
– POMEMBNO: ne uporabljajmo odprtega ognja!
… zagori električni gospodinjski aparat?
– napravo izklopimo iz električnega omrežja
– gasimo z gasilnikom na prah ali CO2 (ogljikov dioksid)
– POMEMBNO: če smo gorečo napravo popolnoma izklopili iz električnega omrežja, lahko gasimo tudi z vodo.
… zagori v stanovanju in ognja ne moremo pogasiti sami?
– poskrbimo, da se vsi stanovalci umaknejo na varno
– za seboj zaprimo okna in vrata, da preprečimo dotok kisika
– umaknimo posode s plinom in gorivom
– pokličimo gasilce na št. 112, jih počakajmo blizu in jih usmerjajmo do mesta požara ter jim povejmo vse možne informacije o požaru in morebitnih nevarnih predmetih v stanovanju
– POMEMBNO: ne hodimo po gorečem stanovanju samo zaradi materialnih dobrin!
… zagorijo saje v dimniku?
– odstranimo vse vnetljive predmete iz bližine dimnika
– preglejmo vse prostore, skozi katere poteka dimnik, da ne bi kje uhajal strupen dim
– o požaru obvestimo vse stanovalce in pokličimo gasilce na št. 112
– POMEMBNO: nikoli ne vlivajmo vode v dimnik in nikoli ne odpirajmo dimniških vratic!