22.5.2022 Intervencija požar stanovanjske hiše v Repnjah

Posted by

22.5.2022 smo ob 16:48 dobili poziv, da v Repnjah gori stanovanjska hiša. Izozili smo ob 16:52 z vsemi vozili in 16 člani. Po prihodu na kraj smo takoj prevzeli napad na objekt. Preko hidranta smo napajali oba naša vozila in napade. Uporabili smo tudi stikalno lestev in termokamero.