Praktični del za tečaj gasilec

Posted by

IMG_515913.4.2013 ob 8:00 se je začel praktični del za tečaj gasilec. Izvajal se je v industrijski coni  Žeje, pri požarnem bazenu Vodice, praktična vaja požar gospodarskega poslopja pa pri cerkvi. Spoznavali smo vozila, opremo,  tehnično reševanje, pnevmatika, hidravlika, rezanje vozila, radijske zveze, načini gašenja z vodo, s penilom, z gasilniki, agregati – razsvetljava, razpihovalci dima, gašenje z vodnim topom,… Sodelovali smo z vozili Fap AC 16/70, GVC 16/15, GVC 16/25, GVV 1, GVM1.

Prisotnih je bilo 20 tečajnikov iz PGD Vodice, PGD Zapoge, PGD Repnje-Dobruša in PGD Bukovica-Utik ter 5 mentorjev-inštruktorjev.

GALERIJA