22.6.2013 Proslava ob Dnevu državnosti in 110. obletnici PGD Vodice

Posted by

Proslava ob Dnevu državnosti in 110. obletnici PGD Vodice, je bila v soboto, 22. junija 2013, ob 19. uri, na igrišču Osnovne šole Vodice.

Po prihodu gasilske parade na prireditveni prostor je Godbeno društvo Vodice zaigralo slovensko himno.

Voditeljica Natalija Rus je pozdravila navzoče: župana Aca Franca Šuštarja, občanke in občane, svetnice in svetnike, članice nadzornega odbora in člane odborov in komisij, veterane vojne za Slovenijo, predsednika Gasilske zveze Vodice Bogomirja Novaka in ostale predstavnike GZ Vodice ter občinskih prostovoljnih gasilskih društev, podpredsednika Gasilske zveze Slovenije tovariša Jožeta Derlinka, predstavnika Regije Ljubljana 1 tovariša Franca Bradeška, predstavnike sosednjih in prijateljskih gasilskih društev in še posebej lepo predstavnike pobratenega gasilskega društva Veržej, župane sosednjih občin, ravnatelja in sodelavce osnovne šole in vrtca, predstavnike drugih društev in vse ostale,…

Sledila je proslava ob Dnevu državnosti, po kateri je Natalija povabila k nagovoru podpredsednika PGD Vodice Jaka Štuparja, za tem je prebrala prvi del kronike društva, nato pa k nagovoru povabila še predsednika GZ Vodice Bogomirja Novaka. Za njem je k nagovoru povabila predstavnika GZ Slovenije tovariša Jožeta Derlinka, kateremu je sledila kulturna točka  MEPZ Biser. Natalija prebere drugi del kronike društva, po kateremu k nagovoru povabi Župana Občine Vodice.

Sledila je podelitev priznanj:

  • Podpredsednik PGD Vodice Jaka Štupar je podelil Društveno odlikovanje Bogomiru Novaku za njegov prispevek Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vodice.
  • Predstavnik Gasilske zveze Slovenije tov. Jože Derlink je podelil Bronasto plaketo GZS z vgravirano letnico Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vodice.

Po končani prireditvi je sledila veselica z  ansamblom Igor in zlati zvoki.

GALERIJA