10.9. in 11.9.2013 sta se 2 člana udeležila in opravila tečaj HOT FIRE modul B.

Posted by

10.9. in 11.9.2013 sta se 2 naša člana udeležila in opravila tečaj  GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL B. Tečaj je potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, na katerem sta gasilca osvojila in nadgradila znanje gašenja notranjih požarov.

Na usposabljanju sta se lahko preizkusila v gašenju ognja, ki je v ta namen zakurjen v posebej prirejenih zabojnikih in požarni hiši, pri čemer sta se v nadzorovanih razmerah naučila pravilnega postopanja pri vstopu v prostor in gašenju v njem.

Hot Fire_B 2