17.1.2014 Občni zbor PGD Vodice 2014

Posted by

IMG_7057Predsednik Bogomir Novak je otvoril letni občni zbor prostovoljnega gasilskega društva Vodice. V lanskem letu smo se poslovili od štirih naših članov, kar je največ v zadnjem obdobju in sicer Ani Jagodic, Vincencija Blažič, Ivana Jenko in Cirila Erce. Predsednik je prebral dnevni red. Po izvolitvi organov občnega zbora, so sledila izčrpna poročila, predsednika, poveljnika, gospodarja, mladinske komisije, komisije članic, nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Na podana poročila pa ni bilo pripomb. Po besedi gostov smo imeli nadomestne volitve na katerih smo izvolili novega predsednika Jaka Štuparja, ker je dosedanji predsednik Bogomir Novak v lanskem letu postal predsednik GZ Vodice. Zaradi smrti dosedanjega predsednika nadzornega odbora Cirila Erce smo na njegovo mesto izvolili  Antona Burgarja in novega člana nadzornega odbora Urbana Koglarja. Na predlog novega predsednik Jaka Štuparja, smo za podpredsednika društva izvolili Davida Bidra in za novega člana upravnega odbora Bogomirja Novaka. Sledil je plan  dela in aktivnosti za letošnje leto. Priznanja tekmovalnim enotam za sodelovanje na gasilskem tekmovanju GZ Vodice je podelil Alojzij Kosec in sicer:

 • Pionirke za 2. mesto,
 • Pionirji za 3. mesto,
 • Mladinke za 3. mesto,
 • Mladinci 3. mesto,
 • Člani – A 7. mesto,
 • Člani – B 3. mesto in
 • Starejši gasilci 2. mesto

Priznanja za dolgoletno delo je podelil predsednik društva Jaka Štupar: Priznanja za 10 let:

 • Tina Gubanec,
 • Urban Hafner

Priznanja za 30 let:

 • Anton Germovnik,
 • Jože Jeraj ml.,
 • Aleš Jeraj

Priznanja za 40 let:

 • Julij Jeraj – Đulaj,
 • Franc Nahtigal

Plaketa gasilskega veterana:

 • Andrej Jeraj

Iz mladinskih vrst so med člane v lanskem letu prestopili

 • Blaž Burgar,
 • Tina Gubanec,
 • Nejc Janhar,
 • Neja Prosen,
 • Luka Skubic,
 • Liza Tavčar in
 • Davor Žebovec.

Po točki razno je bil občni zbor zaključen.

[bsk-pdf-manager-pdf id=10]

[bsk-pdf-manager-pdf id=9]

GALERIJA