Šest članov in članic je uspešno končalo usposabljanje za operativnega gasilca

Posted by

Usposabljanje je potekalo v okviru GZ Vodice. Tečajniki so opravili 100 ut teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Pridobili so osnovna znanja gašenja, tehničnih intervencij, prve pomoči, zaščite in reševanja. Vsem tečajnikom čestitamo in upamo, da se bodo redno udeleževali vaj in seveda intervencij.

Novi gasilki in  gasilci:

  • Neja Prosen
  • Liza Tavčar
  • Davor Žebovec
  • Luka Skubic
  • Nejc Janhar
  • Blaž Burgar

Voznik Urban Koglar.

Matevž Janhar