5.7.2014 Gasilski mnogoboj za člane in članice GZ Vodice

Posted by

2014 07 05 MnogobojV soboto 5.7.2014 smo se udeležili gasilskega mnogoboja v organizaciji Gasilske zveze Vodice in PGD Repnje-Dobruša.

Gasilski mnogoboj je namenjen posamičnemu preizkusu fizične in operativne sposobnosti gasilca – operativca. Tekmovanje zajema uporabo kar nekaj gasilskih veščin. Tekmovalec zavrti ročno gasilsko sireno, se opravi v gasilsko zaščitno opremo, pokaže znanje v spajanju gasilskih cevi in armatur, pomeri se v navezavi različnih vozlov, pokaže kako se premaga višinska ovira, nadene si izolirni dihalni aparat, pogasi namišljeni požar, vstopi v zadimljen prostor in poišče določen predmet, razvija gasilske cevi in z gasilsko vedrovko pogasi ciljni požar. Vse seveda poteka pod sodniško kontrolo, ki ocenjuje napake in seveda meri čas izvedbe vaje. Iz našega društva smo se udeležili 4 člani in ena članica.

Tekmovanje ali preizkus fizične pripravljenosti in praktičnega znanja je zelo dobrodošel za vsakega operativca, saj s tem lahko preveri kakšno je njegovo stanje na fizični moči in praktičnem znanju uporabe gasilskih veščin.

Tekmovali so: (Lenčka Hafner, Jaka Štupar, Jasmin Muhić, Luka Janhar, Matevž Janhar).

Sodniki iz PGD Vodice (Franc Sodnik, Primož Erce, Anton Burgar, Bogomir Novak).

GALERIJA