10.10. in 11.10.2014 Izobraževanje za specialnost INFORMATIK

Posted by

InformatikUsposabljanje je potekalo v izobraževalnem centru na Igu. Tečajnika sta dobila osnovno znanje gasilske informatike, znanje o pomenu, delovanju in vsebini gasilskega informacijskega sistema.

Usposabljanja sta se udeležila Primož Erce in Aleš Jeraj.

Gradivo: