2.10.2015 Vaja Gasilske zveze Vodice

Posted by

Vaja je potekala na področju našega društva. Izvedli smo jo na poslopje pri F. Stare. Vajo si je ogledal tudi župan Aco Franc Šuštar. Na vaji je sodelovalo vseh 6 društev naše zveze.

PGD Repnje in PGD Polje so izvedli verigo. Vodo so črpali iz požarnega bazena pri Agroemoni, vod pa so vlekli po hribu do poslopja pri Staretovih, kjer so izvedli dva napada.

PGD Zapoge je izvedlo napad iz hidrantnega omrežja (H75) iz smeri Pot na Črno. Položili so 150 m “B” voda in izvedli dva napada.

PGD Šinkov Turn je izvedel en notranji napad z IDA in en varovalni napad z GVC 24/25. Polnjenje vozila so izvedli iz hidranta št 71.

PGD Bukovica-Utik in PGD Vodice pa smo izvedli notranje napade z uporabo IDA in napade po lestvi. Uporabili smo tudi dimovlek in ventilator. Prikazano je bilo tudi reševanje ponesrečencev, delo pa je oviral dim. Dobava vode je bila zagotovljena iz treh AC.

Poziv preko pozivnikov smo dobili ob 17.00 uri. Izvozili smo z vsemi tremi vozili in 18 člani.

Vaja je bila končana ob 18.10, kateri je sledila še pogostitev v gasilskem domu.

GALERIJA