21.3.2016 Evakuacija Osnovne šole Vodice

Posted by

Namen evakuacije je bil, da smo preverili primernost objekta Osnovne šole Vodice v primeru potrebe za hitro in učinkovito izpraznitev šole ter usposobljenost učiteljev in učencev, da v primeru nesreče čim hitreje in varno zapustijo šolske prostore.
Na vaji evakuacije je v laboratoriju ob kemijski učilnici uhajal plin, zato je obstajala velika možnost eksplozije in požara. Zaradi nevarnosti, da bi se po eksploziji ogenj razširil po šolskih prostorih, zato je bilo potrebno šolo izprazniti.
Zbirni prostor za vse prisotne v šoli je bil na velikem šolskem igrišču. Učenci in zaposleni so šolo izpraznili v dobrih 3 minutah in pol. Hišnika sta pa morala pregledati vse prostore v šoli, za kar sta potrebovala dobrih 8 minut.
Vajo smo nadzorovali gasilci PGD Vodice in član Civilne zaščite Vodice. Vajo si je ogledal tudi župan, gospod Aco Franc Šuštar.