7., 8., 9.4.2016 Usposabljanje za specialnost tehnični reševalec

Posted by

tehnično reševanje
7., 8., in 9.aprila je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekalo usposabljanje za specialnost tehničnega reševalca. Usposabljanje sta se udeležila Jasmin Muhić in Lenčka Hafner, ter tečaj uspešno opravila.

Prva dva dneva je potekalo teoretično izobraževanje s sedmimi predmeti:
reševanje izpod ruševin,
osnove tehnične mehanike,
varstvo pri delu,
spoznavanje orodja in opreme,
varnostni elementi na vozilih,
prva pomoč,
taktika ukrepanja pri tehničnem reševanju,
psihologija nesreče.

Tretji dan je sledil še praktični del, na katerem smo se spoznali z različnimi elementi tehničnega reševanja:
dvigovanje težkih bremen s pomočjo tirforja ter verig in jeklenih vrvi,
razrez avtomobila z razpirali, škarjami in ostalo opremo,
vrvna tehnika ter spuščanje po vrvi,
enosmerne hidravlike in blazin za dvigovanje bremen,
reševanje iz globin,
prva pomoč in iznos ponesrečenca iz vozila.