14.10.2016 Vaja GZ Vodice

Posted by

Vaja GZ Vodice je potekala na lokaciji PGD Repnje-Dobruša. Vaja se je izvajala v delavnicah šolskih sester. Naše društvo je izvedlo postavitev tridelne lestve, ter napad po njej. Izvedli smo dva zunanja varovalna napada iz vozila GVC 16/15, osvetlitev prizorišča in napajanje vozil GVC 16/15, AC Fap in GVV1 (PGD Zapoge) iz hidrantnega omrežja. Tehnična ekipa reševalcev in bolničarjev je z dvižnimi blazinami rešila ujetega ponesrečenca, ter ga z nosili prek lestve predala v nadaljnjo oskrbo. Uporabili smo tudi prezračevalno tehniko. Na vaji smo sodelovali s tremi vozili (GVC 16/15, AC Fap in GVM1) ter 23 operativnimi člani.

« of 2 »