16.1.2015 Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Vodice

Posted by

IMG_9928Predsednik Jaka Štupar je otvoril letni občni zbor prostovoljnega gasilskega društva Vodice.

V lanskem letu smo se poslovili od Andreja Hafner, katerega smo se v začetku občnega zbora še enkrat spomnili z minuto molka.

Imeli smo sledeč dnevni red :

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Izvolitev organov zbora
 4. Poročila predsednika, poveljnika, gospodarja, računovodsko poročilo, mladinske komisije, komisije članic
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Razprava na poročila in sprejem poročil
 7. Beseda gostov
 8. Plan dela za leto 2015
 9. Podelitev priznanj

Priznanja GZS, GZ in priznanja tekmovalnim enotam je podelil predstavnik GZ Vodice Tomaž Jerman.

 • Priznanja tekmovalnim enotam za sodelovanje na gasilskem tekmovanju GZ Vodice:

Pionirke 4.mesto, Pionirji 1.mesto, Mladinke 2.mesto, Mladinci 3.mesto, Člani A 7.mesto, Člani B 2.mesto in starejši gasilci 3.mesto.

 • Priznanje GZ III stopnje – Marko Novak
 • Priznanje GZ III stopnje – Martin Janežič
 • Priznanje GZ III stopnje – Luka Janhar
 • Priznanje GZ III stopnje – Janez Bider
 • Priznanje GZ III stopnje – Uroš Burgar
 • Gasilska plamenica II stopnje – Franc Sodnik

Priznanja za dolgoletno delo je podelij predsednik društva – Jaka Štupar.

 • Priznanja za 10 let: Neža Pirc, Lenčka Hafner, Jure Svetelj, Nejc Janhar, Blaž Burgar, Luka Skubic, Davor Žebovec, Aleksander Gantar, Blaž Koželj
 • Priznanje za 20 let: David Bider
 • Priznanje za 30 let: Danica Erce
 • Priznanja za 50 let: Mari Podgoršek, Mihelca Ropret, Štefka Jeraj, Anton Logar
 • Plaketa gasilskega veterana: Franc Nahtigal, Miro Butalič.

Naši člani so opravili tudi naslednje tečaje:

 • Tečaj Uporabnik Radijskih postaj: Jasmin Muhič, Tilen Jeraj, Aleš Jeraj, Martin Janežič,
 • Obnovitveni tečaj za bolničarja: Simon Jeras, Damijan Jagodic, Franci Stare
 • Tečaj Gasilec: Liza Tavčar, Neja Prosen, Nejc  Janhar, Blaž Burgar, Luka Skubic, Davor Žebovec.

Napredovanja:

 • Gasilec I. stopnje: Anže Čebulj, Urban Koglar, Martin Janežič, Janez Rožič, Danica Erce, Miro Butalič, Jaka Bergant, Sebastijan Jeraj, Štefka Jeraj, Jože Kramar, Anton Logar, Primož Logar, Rok Logar, Majda Novak, Janez Ziherl, Štefan Žebovec, Matej Germovnik, Barbara Jagodic, Jože Jeraj, Marko Jeraj, Matevž jeraj.
 • Gasilec II. Stopnje: Mari Podgoršek, Ivanka Lah, Mihelca Ropret, Niko Jeraj,
 • Višji gasilec I stopnje: Jerneja Čebulj
 • Gasilski častnik II. Stopnje: Primož Erce
 1. Potrditev delegatov za skupščino GZ Vodice
 2. Razno

Po končanem občnem zboru je sledila še pogostitev gostov.

GALERIJA