4. in 5.2.2015 Tečaj specialnosti IDA

Posted by

IDATečaj za specialnost za IDA (izolirni dihalni aparat), sta se udeležila 2 naša člana (Lenčka Hafner in Jasmin Muhić). Tečaj je potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in je trajal 2 dni od 8.00-17.30 ure.

Prvi dan so se tečajniki seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih potrebujejo za varno in učinkovito delo z dihalnimi napravami in sicer:

  • Dopolnilna oprema izolirnih dihalnih aparatov
  • Pomen zaščite dihal v gasilstvu
  • Osnove varne uporabe in gibanje z IDA
  • IDA: deli, sestava, vzdrževanje in poraba zraka
  • Osnove dihanja in delovanje srca
  • Prva pomoč pri motnjah dihanja in delovanja srca

Drugi dan pa so opravili 10 ur praktičnega dela pod vodstvom skupine inštruktorjev.

Čestitke!