11.4.2017 Pregled hidrantov v vasi Vodice

Posted by

Gasilci vsako leto dva krat pregledamo hidrante. Preverjamo njihovo dostopnost in izpravnost. Stanje hidrantnega omrežja je zelo dobro, za kar se gre zahvaliti Komunali Vodice, ki redno vzdržuje hidrantno omrežje.

Hidrantno omrežje v  Vodicah s slikami hidrantov.

NAD TALNI HIDRANT   POD TALNI HIDRANT


Oglejte si HIDRANTNO OMREŽJE VODICE na večjem zemljevidu.