18.6.2017 Intervencija – požar Jamšek Bukovica

Posted by

Poziv 20.02, izvoz GVC 16/15 – 20.05 7 članov
izvoz AC-FAP 16/70 – 20.08 in GVM1 14 članov
Prihod 20.10 in 20.15
Na kraju intervencije je že bila prisotna enota PGD Bukovica-Utik. Vodja je odredil več notranjih IDA napadov, ter več zunanjih napadov zaradi širjenja požara na ostrešje hleva. Vzpostavljena je bila dostava vode za vozila iz večih hidrantov in AC-jev. Uspelo nam je zaustaviti širjenje ognja na hlev, tako da je sledilo le še končno gašenje večjega pomožnega objekta ob hlevu. Gašenje je potekalo z izolirno dihalno opremo. Vzpostavljena sta bila še levi in desni napad po lestvi. Ko je bil objekt pogašen je sledil pregled z termo kamero, ter razkopavanje in odstranjevanje materiala na pogorišču. Na intervenciji so sodelovale vsa društva GZ Vodice z vso tehniko in preko 100 gasilcev. Intervencija je bila zaključena ob 23h, člani PGD Bukovica-Utik pa so izvajali požarno stražo. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev, praznjenje hleva ni bilo potrebno (130 živali) obvarovano pa je bilo ostrešje in krma.
Na intervenciji se je spet pokazala iztrošenost naše AC-FAP, saj je počila cev za dovod goriva.

18.6.2017 Intervencija - požar Jamšek Bukovica
« of 2 »