20.6.2017 Intervencija – Polje-Belčič

Posted by

Poziv 21.16, izvoz 21.20 GVC 16/15, GVM1 in 12 članov
Na kraju intervencije je bilo prisotnih že več enot GZ Vodice. Prostore smo pregledali z termo kamero, nevarnosti zaradi vžiga TV ni bilo več
Odhod in prihod v enoto ob 21.45.

20.6.2017 Intervencija - Polje-Belčič